Número Fecha Asunto Ver
01-08-2022

ACTA DE SESION ORDINARIA-007-2022

01-08-2022

ACTA DE SESION ORDINARIA-006-2022

01-08-2022

ACTA DE SESION ORDINARIA-005-2022

03-05-2022

ACTA DE SESION ORDINARIA-004-2022

03-05-2022

ACTA DE SESION ORDINARIA VIRTUAL-003-2022

03-05-2022

ACTA DE SESION ORDINARIA-002-2022

03-05-2022

ACTA DE SESION ORDINARIA-001-2022

31-12-2021

Acta Sesion Ordinaria Virtual N°009-2021

31-12-2021

Acta Sesion Ordinaria Virtual N°012-2021

31-12-2021

Acta Sesion Ordinaria Virtual N°011-2021