APROBAR , la ficha tecnica " MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I. E. Nº 323 - I. E. Nº SANTA CATALINA DE LA VILLA DE GUADALCAZAR -I. E. Nº 160 VIRGEN DE FATIMA - I.E. Nº 43002 CESAR VIZCARRA VARGAS" por un monto de ..........